Foto

Styrmansgatan 14 - 16, gatufasader. I bakgrunden högre stenhus