Foto
Fotograf: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Norrström. Gustaf Adolfs torg, Helgeansholmen från s. ö

Uppdaterad