Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Norrström. Gustaf Adolfs torg, Helgeansholmen från s. ö

Uppdaterad