Foto
Fotograf: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Svensk-engelska mineralolje a-b

Uppdaterad