Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Svensk-engelska mineralolje a-b

Uppdaterad