Foto
Fotograf: Anderson, Stockholms stads småstugebyrå (SMÅA) . Stadsmuseet i Stockholm

Murning av skorsten till husbygge i Svedmyras småstugeområde

Uppdaterad