Foto
Fotograf: Anderson, Stockholms stads småstugebyrå (SMÅA) . Stockholms stadsmuseum

Murning av skorsten till husbygge i Svedmyras småstugeområde

Uppdaterad