Foto
Fotograf: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Bergsgården, fröken A. Ströms villa vid Sollidsbacken

Uppdaterad