Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Bergsgården, fröken A. Ströms villa vid Sollidsbacken

Uppdaterad