Text

Dynamitarder sprängde kassaskåp i Äppelviken. Bytet blev 2.500 kr. i kontanter.

Tidningsklipp ur Kriminalavdelningens arkiv.