Text

Spårvägens nya datamaskin anländer till Bromma

Stockholms Spårvägar fick sin första datamaskin, en IBM 650, våren 1959.

Artikel i Spårväg & Buss 1959.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Datamaskin baxas in på Stockholms Spårvägars huvudkontor

Datamaskin baxas in på Stockholms Spårvägars huvudkontor

Datamaskin installeras på Stockholms Spårvägars huvudkontor

Datamaskin installeras på Stockholms Spårvägars huvudkontor

Datamaskinen baxas ut från flygplanet

Datamaskinen baxas ut från flygplanet

Datamaskinen lastas på en lastbil

Datamaskinen lastas på en lastbil

Datamaskinen tar upp nästan hela lastutrymmet i flygplanet

Datamaskinen tar upp nästan hela lastutrymmet i flygplanet