Foto
Fotograf: Lindfors, Frida (f.1973). Utbildningsförvaltningen

Smalhusbebyggelse på Junkergatan i Hägersten

Junkergatan 12, Örnsberg, Hägersten.

Bostadshus från 1943. I porten finns ett fönster in till det som ursprungligen var portvaktens bostad.

Längst bort i bilden syns bostadshus från 2008, byggda på gammal industrimark. Ett resultat av 2000-talets förtätning i befintliga bostadsområden.

Uppdaterad