Föremål
Upphov: Okänd. Spårvägsmuseet

Gengaskärra för buss från 1941

AB Stockholms Spårvägar nr 164

 

Under kriget 1939-45 fanns ej tillräckligt med flytande motorbränsle i landet, varför man måste försöka få fram ersättningar. Först användes träkol som bränsle, men sedan övergick man till finhuggen ved. I detta vedgasverk system Hesselman förvandlas ved till ett gasformigt bränsle, gengas, som kan användas för drift av motorer.

 

Vedåtgång för AB Stockholms Spårvägar:

 

1941:   47.000 hl

1942: 324.000 hl

1943: 432.000 hl

1944: 411.000 hl

1945: 262.000 hl

 

Gengaskärran finns att se på Spårvägsmuseet

Uppdaterad