Text
Författare: Århem, Barbro (f. 1948). Stockholms stadsmuseum

Stadion : byggnadshistorisk dokumentation inför byggnadsminnesförklaringen

1909 beslutades att Stockholm skulle anordna de olympiska spelen 1912. Stockholm hade då ingen större idrottsarena. Under åren 1910-1912 byggdes därför Stockholms stadion. Arkitekt var Torben Grut och den byggdes i nationalromantisk stil.

1990 utsåg Länsstyrelsen i Stockholms län Stockholms stadion till byggnadsminne. Året innan sammanställde Stockholms stadsmuseum denna byggnadshistorik, som också innehåller många fotografier och några ritningar.

Innehåll:
Kort historik – sid 1-2
Beskrivning av det nybyggda Stadion  – sid 2-6
Förteckning över större förändringar – sid 7-8
Ritningar – sid 9
Litteratur – sid 9
Plan- och sektionsritning – sid 10-13
Fotografier – sid 15-44

I samband med byggnadsminnesförklaring gav länsstyrelsen även ut en 12 sidor lång broschyr – se länken intill till:  ”Stockholms stadion : byggnadsminne i Stockholms län”.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad