Foto

Kolmätaregränd från Myntgatan. En ölvagn står utmed Myntgatan