Foto
Fotograf: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Allmänna konst- och industriuställningen på Djurgården, Stockholms stads paviljong, del av västra fasaden

Uppdaterad