Foto

Hovförvaltningens hus, Slottsbacken 2 till vänster och Storkyrkan till höger