Film & rörlig bild
Upphov: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Ett urval bilder från stockholmarnas hem genom tiderna.

Alla bilder i bildspelet finns i Stockholmskällan. Uppgifter om respektive bild finns i Faktarummet på Stockholms stadsmuseum.

Uppdaterad