Foto

Arbetarbostad vid Liljeholmens stearinfabrik.

Originaltext i arkivförteckningen: ”Liljeholmens stearinfabriks arbetarebostäder. Interiör af enkelrum för 2-ne arbeterskor.”

Fotot finns i Liljeholmens stearinfabriks arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Arbetarbostad på Danviksgatan - Liljeholmens Stearinfabrik.

Arbetarbostad på Danviksgatan - Liljeholmens Stearinfabrik.

Ing. Alexandersson i Ingeniörsbostaden. Omkr. 1900. Liljeholmens Stearinfabrik, Hovings Malmgård, Danviksgatan 10

Ing. Alexandersson i Ingeniörsbostaden. Omkr. 1900. Liljeholmens Stearinfabrik, Hovings Malmgård, Danviksgatan 10

Utsigt vid Danviks Tull. L.J. Hiertas Stearinljusfabrik

Utsigt vid Danviks Tull. L.J. Hiertas Stearinljusfabrik