Föremål
Upphov: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Celldörr från rannsakningsfängelset i Kronoberg

Fängelser är för det stora flertalet av oss avlägsna och främmande platser som vi inte kommer i kontakt med annat än genom TV och tidningar. I Stadsmuseets samling finns dock ett antal föremål med vilkas hjälp vi kan närma oss den slutna fängelsemiljön.

Ett sådant objekt är en celldörr (SSM 43 643) från Stockholms stads rannsakningsfängelse i kvarteret Kronoberg på Kungsholmen. Dörren satt ursprungligen i fängelsets mottagningsbyggnad och förvärvades av Stadsmuseet 1976 i samband med att denna revs.

Cellerna på rannsakningsfängelset var i regel små och trånga, endast 2 x 3 meter. Dörrarna var, precis som den i Stadsmuseets samling, bastanta trädörrar försedda med kraftiga järnbeslag och lås. På varje dörr fanns ett ”tittöga” genom vilket fängelsepersonalen hade insyn i cellen.

På celldörren syns tydliga spår från de människor som av olika anledningar suttit inspärrade bakom den: ”Slim Lager 10 mån. Stabben”, ”Plutten Roy L-ön”, ”Gerre 1/10 57. 6 mån fint”, ”Findus häktad 15/8 döms 27/8”. Enkla budskap inristade med vad som funnits tillhands, och som skapar en direkt känsla av närhet ännu ett drygt halvsekel senare.

Denna text publicerades ursprungligen i utökad form som "Månadens föremål" på Stockholms stadsmuseums webbplats september 2011.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad