Foto
Fotograf: Stockholms stads småstugebyrå (SMÅA). Stockholms stadsmuseum

Svedmyra småstugeområde med del av kvarteret Dombrevet

Uppdaterad