Ritning
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Byggnadsritning för fastighet i kvarteret Trappan

Byggnadsritning för fastighet i kv. Trappan, Lilla Bastugatan i Maria församling. Ritningen gällde en envånings nybyggnad och innehåller plan och fasadritning. Beställningen gjordes av tygvävaregesällen Mauritz Ströman och är underskriven av murmästaren i Stockholm Johan Wilhelm Friese. Arkitekt var Carl Henrik König (1726-1804).

Uppdaterad