Ritning
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Byggnadsritning för fastighet i kvarteret Milon

Byggnadsritning för fastighet i kv. Milon, Munkbrotorget, Nikolai församling i Gamla stan. Ritningen gällde en tillbyggnad till befintligt hus och innehåller en fasadritning. Beställare var kapten Carl Pheif och arkitekter var Elias Kessler och stadsarkitekt Carl Henrik König (1726-1804).

Uppdaterad