Foto

Interiör från Oscars församlings hjälpverksamhet i Djurgårdskyrkan

Främsta bänken till höger kyrkoherde Samuel Fries Stående längst till höger pastor Bengt Aurelius. I fonden diakonissorna Anna och Elsa Könsberg.