Text
Författare: Johansson, A. M. . Stockholms stadsarkiv

F.d. byggnadsritaren Ernst Bernhard Sjösten, 42, varnad för lösdriveri 18 april 1886 - polisförhör

Konstapel Palmqvist hade tidigare under dagen anhållit Sjösten då han varit och tiggt inne på Wiktoria Caféet i Kungsträdgården. Enligt förhörsprotokollet har Sjösten ofta varit sedd "stryka omkring sysslolös här i staden".

Som bilaga till protokollet finns ett brev från Fattigvårdsnämnden, daterat samma dag. Där meddelas att Sjösten inte kan anses vara berättigad till understöd, i enlighet med § 2 i gällande fattigvårdsförordning. Därför ska han behandlas som lösdrivare.

Tio dagar senare anhölls Sjösten igen, liksom sommaren därpå.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad