Foto

Jungfrugatan söderut från Östermalmsgatan. I fonden Hedvig Eleonora kyrka