Bildkonst
Konstnär: Lennart Karlsson. Utbildningsförvaltningen

Träskulptur, krucifix

Krucifix från Storkyrkan. Träskulptur av ek tillverkad i Sverige (troligen Stockholm) omkring år 1400. Höjd: 1590 mm. Utställd på Stockholms medeltidsmuseum. Fotografi av Lennart Karlsson, Statens Historiska Museum.

Uppdaterad