Män i uniformer och rock och hatt som hälsar på varandra
Bildkonst
Konstnär: Pettersson, H..

Kung Oskar II mottager i Stockholms Jernbanegård Englands och Danmarks tronföljare.

Xylografi publicerad i Ny Illustrerad Tidning 10 oktober 1874. Teckningen av H. Pettersson.

I notisen om bilden står:

Englands och Danmarks tronföljare ha i dessa dagar ånyo besökt vårt land och af vår konung åtnjutit gästfrihet. Äfven till Upsala ha de sträckt sin färd. Vår tecknare ha med vår bildkrönika önskat införlifva en scen från furstebesöket, och det passar sig så, att äfven vår första introduktion inför vår publik af den bekante amerikanske humoristen Artemus Ward derigenom får liksom en "lätt apropos för dagen".

Uppdaterad