Foto

Kvarteret Fersenska Terrassen. Vinterträdgård, byggnadsdetalj