Foto

Långholmen. Karlshäll. Salen i huvudbyggnaden