Foto

Kvarteret Fersenska Terrassen. Gården mot öster