Foto

Långholmen. Centralfängelset Alstavik. Byggnad 3, nordöstra hörnbyggnaden