Foto

Långholmen. Centralfängelset Alstavik. Förstuga