Foto
Fotograf: Holmén, Erik. Stadsmuseet i Stockholm

Olovslunds småstugeområde vid Västerled. Närmast till höger Västerled 164

Uppdaterad