Foto

Långholmen. Centralfängelset Alstavik. Portal i norra fasaden