Foto

Stadsmuseet. Skolbarn tittar på modellen av slottet Tre Kronor