Foto

Sydvästra hörnet av Kungl. Posthuset, Vasagatan 28-34