Foto

Brännkyrkagatan 74, gården. Ludvigsbergsgatan 23 i fonden