Foto

Separators fabriksområde. Garage och verkstäder