Foto

Över Norrström mot Strömgatan med Rosenbad och Adelswärdska huset.

Mellan Rosenbad till vänster och Adelswärdska huset till höger syns Drottningatans mynning norrut.