Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Över Norrström mot Strömgatan med Rosenbad och Adelswärdska huset.

Mellan Rosenbad till vänster och Adelswärdska huset till höger syns Drottningatans mynning norrut.

Uppdaterad