Foto

Kvarteret Fersenska Terrassen. Gården från öster