Foto

Separators fabriksområde. Förtenningsavdelning