Foto

Kvarteret Fersenska Terrassen. Södra flygelns västra portal