Foto
Fotograf: Petersens, Lennart af (1913-2004). Stockholms stadsmuseum

Kvarteret Fersenska Terrassen. Södra flygelns västra portal

Uppdaterad