Foto

Kvarteret Fersenska Terrassen. Våning 1 tr. Lilla förmaket, rum 105