Foto

Kvarteret Fersenska Terrassen. Fasad mot Blasieholmstorg