Foto

Drottninggatan 45. Fasadens mittparti med skyltar