Foto

Separators fabriksområde. Balanseringsavdelning