Foto
Fotograf: Petersens, Lennart af (1913-2004). Stockholms stadsmuseum

Brunkebergstorg mot norr från Malmtorgsgatan. Telestyrelsens byggnad i fonden

Uppdaterad