Foto

Karlavägen vid Brahegatan. I hörnet "K. Olofssons Tobak".