Foto

Kungsträdgården mot nordväst med höghusen i fonden