Foto

Loggian över huvudentrén till Dramatiska teatern vid Nybroplan