Foto

Utsikt över kv. Linjalen och Mätningsmannen från Södra Stations gamla personalhus. I fonden t.h. ligger Rosenlunds ålderdomshem