Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Interiör från Svenska kyrkans missions syförening i Oscars församlingslokal, Högre realläroverket å Östermalm, Artillerigatan 52, nb. (Nuv. Artillerigatan 60.)

Vid övre bordsändan fru Maria Quennerstedt och kyrkoherde Samuel A Fries. Nr 4 fr.v. fru Hulda Byström (född Olsson).

Uppdaterad