Foto

Hamnstyrelsen: Kollossningskajen vid Värtagasverket, armering av däcksplattan

År 1955 var fyra av gasklockorna byggda, 1972 byggdes den femte och sista.